Originálne bytové doplnky a nábytok v čistom severskom štýle.
Novinky
Akcia
Vonkajšie posedenie
Podľa kategórií
Podľa miestností
Podľa ceny
E-mail:

Najobľúbenejšie značky


Madam Stoltz
By Nord
Tine K Home
House Doctor
Compagnie de provence
Bloomingville
Ferm Living

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) sú uchovávané v súlade splatnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí sospracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho poúspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmtospracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadostizákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu,ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo formeelektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu. Jednotlivé zmluvy sú po svojomuzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníkavymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údajespracovávať.

Registračné číslo u ÚOOÚ: 00039564.


Copyright © 2012 - 2018 Nordic Day • info@nordicday.cz
Facebook
Blog
Pinterest
Instagram
Kontakt
Aby sme zistili, čo sa vám u nás najviac páči, a mohli pre vás naše stránky stále vylepšovať, používame cookies. Viac info tu.